Lütfen bekleyiniz...

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

11.02.2020 / 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1) 11.02.2020 / Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2020/2) 07.02.2020 / 2016 Yılı Türkiye İçin Yıllık Aksiyon Programına Ait Finansman Anlaşmasına 2 No’lu Değişikliğin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2089) 31.01.2020 / İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/1) 31.01.2020 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 20 Temmuz 2019 Tarihinde İmzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2082) 25.01.2020 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi’nin Türkiye’de Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2064) 25.01.2020 / Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2065) 25.01.2020 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Kaynakları Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2067) 14.01.2020 / Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07.01.2020 / İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/35) Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>