Lütfen bekleyiniz...

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

30.03.2020 / Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2325) 30.03.2020 / 23/7/1990 Tarihli ve 90/676 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Onaylanan “Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi”nin Feshedilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Adına 29/11/2016 Tarihinde Budapeşte’de İmzalanan ve 7225 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Ekli “Futbol Maçlarında ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin İlişik Beyanla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2327) 28.03.2020 / 8 Mayıs 1996 Tarihinde Taşkent’te İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2314) 28.03.2020 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2315) 28.03.2020 / Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) ve 56 ncı Maddelerinin Tadiline İlişkin Olarak 6 Ekim 2016 Tarihinde Montreal’de İmzalanan ve 7212 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Ekli Protokollerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2313) 26.03.2020 / İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/3) 20.03.2020 / İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/2) 20.03.2020 / İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/4) 20.03.2020 / Türkiye Cumhuriyeti Adına 10 Şubat 2020 Tarihinde İmzalanan Ekli Türkiye İçin Çevre ve İklim Eylemi Çok Yıllı Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasına 3 No’lu Değişikliğin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2277) 06.03.2020 / İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/5) Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>